Skip to main content

Nu we steeds meer data tot onze beschikking hebben, is het belangrijk dat we deze data op een veilige manier opslaan. Dat zorgt gelijk voor uitdagingen, want data opslag is niet meer wat het geweest is. En de risico’s op schade zijn ook veranderd. Dit heeft ook invloed op back-ups.

Meer data

De beschikbare data wordt steeds omvangrijker. Niet alleen omdat we meer data verzamelen, doordat de kwaliteit van (media)bestanden steeds hoger is geworden, is ook de omvang van die data enorm gegroeid. Dat betekent dus dat back-up faciliteiten meer en meer capaciteit nodig hebben om de data te kunnen opslaan. Maar ‘oneindig’ ruimte inkopen brengt veel kosten en onderhoud met zich mee, terwijl budgetten overal onder druk staan.

Meer locaties

Daarnaast ligt de tijd dat alle data op slechts één fysieke server stond, al een tijd achter ons. Steeds meer organisaties maken naast verschillende fysieke servers en ‘virtual machines’ gebruik van cloud-oplossingen zoals Office365. IT-afdelingen staan dus voor de uitdaging om van deze verspreide data op een goede manier een back-up te maken. Die back-up moet ook nog eens altijd bereikbaar zijn, want niemand kan zich downtime veroorloven.

Meer risico’s

Misschien nog wel de grootste uitdaging voor IT-afdelingen dezer dagen, is cybercrime. Vooral ransomware kan een hele grote impact hebben op je bedrijf, wanneer essentiële bestanden gekaapt zijn en je moet betalen om ze terug te krijgen. De vraag of je ze onbeschadigd terug krijgt is dan nog een tweede. Maar in de tussentijd – als het back-up beleid niet goed is – is wel een groot deel van je werk verloren gaan, wat nog meer schade oplevert.

Meer vragen

Deze drie uitdagingen vragen om een nieuwe stap in het back-up beleid van IT-afdelingen en organisaties. De wijdverspreide data vraagt niet alleen om nieuwe technische manieren van back-ups maken, zoals het volledig back-uppen van virtuele machines, maar ook moet er gekeken worden naar de frequentie van back-uppen, welke data is zo essentieel dat het altijd bereikbaar moet zijn, en hoe lang bewaar je een back-up nu eigenlijk? Bij Storage Architects horen we deze vragen regelmatig. Wij kunnen u helpen met uw back-up beleid te creëren en kunnen samen met u kijken wat de beste technische oplossingen voor uw organisatie zijn. Wilt u hier meer over weten, neem dan gerust contact met ons op.

De groei van beschikbare en grotere data blijft voorlopig nog wel doorgaan. Dus moet uw back-up beleid meegroeien. Anders kan het zomaar gebeuren dat uw data op een dag niet meer beschikbaar is. Op onze pagina over back-up & recovery leest u hier meer over.