Feike Bergsma – Manager ICT Eekels Technology B.V.

“Eekels Technology B.V. heeft na een gedegen selectieproces gekozen voor Storage Architects en de oplossing welke zij hebben aangedragen. Bij het vervangen van de storage omgeving hebben wij de deskundigheid van de leverancier en de daaraan gekoppelde risico’s op downtijd gedurende het project zwaar mee laten wegen. Inmiddels is het project nagenoeg afgerond zonder dat de eindgebruiker daar iets van heeft gemerkt. Samen met Storage Architects hebben wij naast het vervangen van de storage omgeving een geografische spreiding van de omgeving gerealiseerd, waardoor uitwijk naar een andere locatie mogelijk is geworden.”