Nationaal Opere & Ballet, refrentie Storage Architects

Frederik Furnee – Adjunct Hoofd Afdeling Audio, Video en Media

“We hebben gekozen voor een partij die ons vraagstuk en onze processen begrijpt. We hebben het hier niet over generieke IT maar over een media specifiek vraagstuk met een audiovisuele workflow. Storage Architects heeft een oplossing uitgewerkt waarmee onze gebruikers zelf content kunnen archiveren en voor gedefinieerde gegevens toevoegen op basis waarvan we content weer terug kunnen vinden in het archief. Verder voorziet de oplossing erin dat ons cultureel erfgoed automatisch op twee verschillende plekken wordt opgeslagen zodat we beschermd zijn tegen calamiteiten”.